درباره وبلاگ

هدف از ایجاد این وبلاگ کمک به همه دوستانی می باشد که قصد ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد یکی از گرایشهای رشته مدیریت را دارند.باشد که مفید واقع شود.

جستجو

Google


در كل اينترنت
در اين سايت

معرفی وبلاگ به دوستان
«معرفی وبلاگ به دوستان»
نام شما :
ایمیل شما :
نام دوست شما:
ایمیل دوست شما:

Powered by ParsTools
دیکشنری آنلاین
خبرنامه

Powered by WebGozar

مدیر وبلاگ در سایت کلوب

***برای دسترسی به مطالب طبقه بندی شده به آرشیو موضوعی مراجعه فرمایید***
***دوستان خوبم با نظرات خود مرا در بهتر شدن وبلاگ یاری رسانید***               ***کنکور پایان زندگی نیست.بیایید در کنکور زندگی موفق باشیم***                  ***اطلاعات کامل درباره کنکور کارشناسی ارشد مدیریت را در این وبلاگ بخوانید***
کارنامه کنکور ارشد آزاد دولتی(1389)

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد آزاد مدیریت دولتی در سال 1389

زبان تخصصی انگلیسی

ریاضی

آمار

تئوریهای مدیریت

اقتصاد خرد

اقتصاد کلان

مالیه عمومی و بودجه

حسابداری دولتی

رتبه

رتبه آخرین فرد قبول شده  در مرحله اول

نتیجه

شهر

20

43

38

45

70

67

32

22

13

32

قبول

بناب

38

17

5-

2

12

5

7

22

287

32

مردود

بناب

توجه:در مورد اینکه دانشگاه آزاد بناب در تکمیل ظرفیت تا چه رتبه ای را پذیریش کرده است اطلاعی در دست نیست.

77

0

2-

50

75

72

87

17

19

36

قبول

تهران(علوم و تحقیقات)

78

13

3

35

47

50

17

28

56

36

مردود

تهران(علوم و تحقیقات)

توجه:در مورد اینکه دانشگاه آزاد تهران(علوم و تحقیقات) در تکمیل ظرفیت تا چه رتبه ای را پذیریش کرده است اطلاعی در دست نیست.

40

7-

18-

13

7

7

7

8

370

32

مردود

رفسنجان

توجه:در مورد اینکه دانشگاه آزاد رفسنجان در تکمیل ظرفیت تا چه رتبه ای را پذیریش کرده است اطلاعی در دست نیست.

77

15

5

40

48

60

93

30

4

40

قبول

شوشتر

77

10

0

47

33

63

80

0

17

40

قبول

شوشتر

0

0

5

30

58

63

81

45

51

40

قبول(تکمیل ظرفیت) 

شوشتر

42

0

0

18

2

0

48

33

180

40

مردود

شوشتر

توجه:دانشگاه آزاد شوشتر در تکمیل ظرفیت تا رتبه 89 را پذیرش کرد.

0

48

30

27

47

50

93

47

8

50

قبول

فیروزکوه

82

5-

7

38

55

65

28

23

10

50

قبول

فیروزکوه

68

7

28

28

45

15

23

10

39

50

قبول

فیروزکوه

37

3-

0

13

7

2-

3-

5

383

50

مردود

فیروزکوه

توجه:در مورد اینکه دانشگاه آزاد فیروزکوه در تکمیل ظرفیت تا چه رتبه ای را پذیریش کرده است اطلاعی در دست نیست.

70

32

8

57

68

45

73

48

3

40

قبول

قائمشهر

60

5

15

37

68

62

80

28

10

40

قبول

قائمشهر

40

5

25

40

40

70

100

5

26

40

قبول

قائمشهر

68

43

0

25

60

60

8

0

85

40

قبول(تکمیل ظرفیت)

قائمشهر

0

2

15

53

37

28

8

15

256

40

مردود

قائمشهر

توجه:دانشگاه آزاد قائمشهر در تکمیل ظرفیت تا رتبه 89 را پذیرش کرد.

57

5-

2-

43

17

2

0

63

50

50

قبول

قزوین

80

13-

3

40

20

7-

0

33

62

50

مردود

قزوین

توجه:در مورد اینکه دانشگاه آزاد قزوین در تکمیل ظرفیت تا چه رتبه ای را پذیریش کرده است اطلاعی در دست نیست.

67

23

38

32

60

62

28

52

7

32

قبول

کرمان

85

0

0

55

33

13

2-

2-

62

32

قبول(تکمیل ظرفیت)

کرمان

55

15

0

0

73

58

32

0

126

32

مردود

کرمان

توجه:دانشگاه آزاد کرمان در تکمیل ظرفیت تا رتبه 68 را پذیرش کرد.

82

15

5

52

87

65

70

40

4

32

قبول

مشهد

67

8

33

47

80

93

67

22

7

32

قبول

مشهد

57

0

0

45

73

82

42

53

14

32

قبول

مشهد

73

8

18

55

70

43

28

5

29

32

قبول

مشهد

52

33

12

27

48

8

5-

5

199

32

مردود

مشهد

توجه:در مورد اینکه دانشگاه آزاد مشهد در تکمیل ظرفیت تا چه رتبه ای را پذیریش کرده است اطلاعی در دست نیست.

87

30

38

50

73

80

33

60

3

32

قبول

نراق

75

28

15

15

68

67

27

27

17

32

قبول

نراق

توجه:در مورد اینکه دانشگاه آزاد نراق در تکمیل ظرفیت تا چه رتبه ای را پذیریش کرده است اطلاعی در دست نیست.

 

  

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد آزاد مدیریت دولتی - مدیریت تحول در سال 1389 

زبان تخصصی انگلیسی

روش تحقیق

آمار

تئوریهای سازمان و مدیریت

اقتصاد خرد و کلان

رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

مالیه عمومی و بودجه دولتی

حسابداری دولتی

مدیریت مالی

بهبود و بازسازی سازمان

رتبه

رتبه آخرین فرد قبول شده در مرحله اول

نتیجه

شهر

25

22

3-

33

23

25

3

3

2-

7

39

37

مردود

سیرجان

توجه:در مورد اینکه دانشگاه آزاد سیرجان در تکمیل ظرفیت تا چه رتبه ای را پذیریش کرده است اطلاعی در دست نیست.

53

22

47

48

87

23

42

0

0

50

1

---

قبول

علی آباد کتول

53

7

28

48

62

27

7

20

2-

35

4

---

قبول

علی آباد کتول

50

22

0

43

47

2-

48

3

0

50

12

---

قبول

علی آباد کتول

68

2

0

2

7

3-

0

8-

3-

0

173

---

مردود

علی آباد کتول

توجه:در مورد اینکه دانشگاه آزاد علی آباد کتول در تکمیل ظرفیت تا چه رتبه ای را پذیریش کرده است اطلاعی در دست نیست.

 

 

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد آزاد مدیریت دولتی - مدیریت نیروی انسانی در سال 1389

زبان تخصصی انگلیسی

روش تحقیق

آمار

تئوریهای سازمان و مدیریت

اقتصاد خرد و کلان

رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

مالیه عمومی و بودجه دولتی

حسابداری دولتی

مدیریت مالی

بهبود و بازسازی سازمان

رتبه

رتبه آخرین فرد قبول شده  در مرحله اول

نتیجه

شهر

58

8

3

25

45

45

50

53

0

0

14

74

قبول

تهران(شمال)

67

43

22

20

17

17-

18

18

22

20

112

74

قبول(تکمیل ظرفیت)

تهران(مرکز)

توجه:دانشگاه های آزاد تهران(شمال٬مرکز) در مجموع در تکمیل ظرفیت تا رتبه 117 را پذیرش کردند.

80

20

0

37

2-

35

2

0

5

35

14

37

قبول

دهاقان

توجه:در مورد اینکه دانشگاه آزاد دهاقان در تکمیل ظرفیت تا چه رتبه ای را پذیریش کرده است اطلاعی در دست نیست.

67

33

18

55

65

32

42

50

10

32

4

37

قبول

رشت

60

22

27

33

32

28

33

47

0

22

22

37

قبول

رشت

توجه:در مورد اینکه دانشگاه آزاد د رشت در تکمیل ظرفیت تا چه رتبه ای را پذیریش کرده است اطلاعی در دست نیست.

42

35

0

57

27

35

17

2

8

35

13

40

قبول

شاهرود

47

23

0

13

48

30

87

2-

27

30

15

40

قبول

شاهرود

توجه:در مورد اینکه دانشگاه آزاد شاهرود در تکمیل ظرفیت تا چه رتبه ای را پذیریش کرده است اطلاعی در دست نیست.

82

32

2-

32

2

20

0

5

12

40

23

37

قبول

علی آباد کتول

40

15

0

38

12

13

2

7

15-

18-

160

37

مردود

علی آباد کتول

توجه:در مورد اینکه دانشگاه آزاد علی آباد کتول در تکمیل ظرفیت تا چه رتبه ای را پذیریش کرده است اطلاعی در دست نیست.

43

5

10

42

22

5

5

7

2

17

160

37

 

قبول(تکمیل ظرفیت) *فیروزکوه

مهاباد

*داوطلب بالا دارای سهمیه بوده و در تکمیل ظرفیت به انتخاب دانشگاه در دانشگاه آزاد فیروزکوه پذیرفته شده است.

توجه:در مورد اینکه دانشگاه آزاد مهاباد در تکمیل ظرفیت تا چه رتبه ای را پذیریش کرده است اطلاعی در دست نیست.

 

 

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد آزاد مدیریت دولتی - مدیریت مالی دولتی در سال 1389

زبان تخصصی انگلیسی

روش تحقیق

آمار

تئوریهای سازمان و مدیریت

اقتصاد خرد و کلان

رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

مالیه عمومی و بودجه دولتی

حسابداری دولتی

مدیریت مالی

بهبود و بازسازی سازمان

رتبه

رتبه آخرین فرد قبول شده در مرحله اول

نتیجه

شهر

87

3

28

62

0

8

3-

23

40

20

3

37

قبول

چالوس

30

17

15

2-

13

18-

13-

15

2

2-

712

37

مردود

چالوس

توجه:در مورد اینکه دانشگاه آزاد چالوس در تکمیل ظرفیت تا چه رتبه ای را پذیریش کرده است اطلاعی در دست نیست.

32

13

2-

10

8

10-

22

30

50

12

82

37

مردود

دهاقان

توجه:در مورد اینکه دانشگاه آزاد دهاقان در تکمیل ظرفیت تا چه رتبه ای را پذیریش کرده است اطلاعی در دست نیست.

60

13

27

13

18

17

7

8

33

13-

36

36

قبول

سیرجان

توجه:در مورد اینکه دانشگاه آزاد سیرجان در تکمیل ظرفیت تا چه رتبه ای را پذیریش کرده است اطلاعی در دست نیست.

60

2-

12

42

45

15

87

22

30

40

6

37

قبول

علی آباد کتول

65

15

2

53

45

7

8

15

5

28

29

37

قبول

علی آباد کتول

58

10

0

25

52

5-

35

40

17

0

53

37

مردود

علی آباد کتول

توجه:در مورد اینکه دانشگاه آزاد علی آباد کتول در تکمیل ظرفیت تا چه رتبه ای را پذیریش کرده است اطلاعی در دست نیست.

  توسط : امیر فرهنگ احمدیان

منو اصلی
انتخاب به عنوان Home Page
اضافه کردن به Favoreites
عناوین مطالب وبلاگ
ارتباط با مدیر وبلاگ
صفحه اصلی وبلاگ
پروفایل مدیریت وبلاگ
آرشیو مطالب وبلاگ
طراح قالب وبلاگ
نویسنده
.:: امیر فرهنگ احمدیان ::.
ایمیل
farhangblue1@yahoo.com
نظر سنجی
آمار وبلاگ

تاریخ